HAGEPLANLEGGING

Det er en stor fordel å ha en plan til grunn før du bygger eller rehabiliterer hagen din. En hageplan kan bestå av en enkel skisse eller en detaljert plantegning. Ofte er det tilstrekkelig å lage en plan basert på kommunalt kartverk. I arbeidet med en plan vil vi blant annet avklare ønsker og behov du har for den framtidige hagen, samt vurdere muligheter og begrensninger som er der fra naturens side. Når det ligger en plan til grunn, er det også enklere å prise anlegget som skal bygges.

Høres dette interessant ut? 
Legg igjen info, så tar vi kontakt!

KONTAKT
© Ringerike Hageservice
Utviklet av: